Wachtmeester

Onderofficieren

 

Dit was de basisrang voor het operationele personeel terwijl "rijkswachter en brigadier" rangen waren die enkel in de Koninklijke Rijkswachtschool werden gehanteerd. Na 12 jaar succesvolle dienst volgde de aanstelling tot "eerste wachtmeester"

Hemdepauletten

Hemdepauletten Wachtmeester.

Hemdepauletten wachtmeester met blauw lintje. wilt zeggen dat deze wachtmeester een 1ste jaar keuronderofficier was in de 3 jaar durende opleiding tot Opperwachtmeester (keuronderofficier).

Hemdepauletten wachtmeester met rood lintje. wilt zeggen dat deze wachtmeester een 2de jaar keuronderofficier was in de 3 jaar durende opleiding tot Opperwachtmeester (keuronderofficier). 

Hoofddeksels

Deze kepie werd gedragen van 1969 tot 2001

Dit scheepje werd gedragen tot 2001.

Dit Dameshoedje kwam in dienst bij de rijkswacht in 1980 en werd gedragen tot 1995.

Uniform

Dit uniform werd gedragen van 1969 tot 2001

Dit uniform werd gedragen tijdens ceremoniële aangelegenheden van 1969 tot 2001