Majoor

Hoofdofficieren

 

Ongeveer acht jaar na het afsluiten van de officiersscholing werden de officieren opgeroepen om deel te nemen aan de voorbereidingen voor en de deelname aan het "majoorsexamen". Ze werden "kandidaat-majoor" (dit was geen officiële benaming). Eerst moesten zij een bewijs leveren de professionele kennis van de tweede landstaal te bezitten. Ze konden dit door het afleggen van een specifiek taalexamen of door het voorleggen van een diploma van een volledige universitaire opleiding in de andere landstaal. Bovendien moesten zij examens afleggen over de voortgezette kennis in militaire vakken, de tactieken van de handhaving en herstel van de openbare orde en over het management. De officieren die dit succesvol afrondden konden door het zogenoemde "wapen comité" voorgesteld worden voor benoeming tot de graad van majoor

Hoofddeksels

Deze pontus kepie met de letter "B" op de corcade dateert van de periode van koning Boudewijn. De kepie  werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van majoor . ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van majoor tot de graad van kolonel. Het verschil met deze ceremonie helm en de helm van lagere officieren is de Chrome band rondom de helm klep.( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van onderluitenant tot de graad van Luitenant-generaal. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Uniformen

Deze Battle dress van majoor werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van majoor werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze wintermantel van majoor werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)