Adjudant

Hoofdonderofficieren

 

Om te kunnen promoveren moesten er cursussen gevolgd worden en examens afgelegd worden en werd men adjudant, Ze konden bijvoorbeeld de leiding hebben van een kleine of middelgrote brigade en een team of sectie leiden binnen zo'n brigade. hoofdonderofficieren waren officier van gerechtelijke politie en hadden dus een grotere gerechtelijke bevoegdheid dan de agenten van gerechtelijke politie.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie met de letter "B" op de corcade dateert van de periode van koning Boudewijn. De kepie  werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van adjudant tot de graad van adjudant-chef.

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van adjudant tot de graad van adjudant-chef.

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van adjudant-chef.

Uniformen

Deze Battle dress van adjudant werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van adjudant werd gedragen van 1951 tot 1969.

Deze wintermantel van adjudant werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)