Eerste Opperwachtmeester

Keuronderofficieren

 

Men kon er ook voor kiezen om keuronderofficier te worden. Dit kon na een opleiding van drie jaar of na een aantal jaren ervaring via sociale promotie. De basisgraad was opperwachtmeester. Opperwachtmeesters konden bijvoorbeeld een team of sectie leiden binnen zo'n kleine of middel grote brigade. De keuronderofficieren waren officier van gerechtelijke politie en hadden dus een grotere gerechtelijke bevoegdheid dan de agenten van gerechtelijke politie.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van adjudant-chef. 

Uniformen

Deze Battle dress van eerste opperwachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969. 

Deze vareuse demi saxe van eerste opperwachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969.

Deze wintermantel van opperwachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969.