Luitenant - Generaal

Opperofficieren

 

De verdere bevorderingen gebeurden door de minister, nadat er een aantal plaatsen voor de hogere graad ter beschikking kwamen en bij middel van beoordelingen en keuze. De opperofficieren: generaal majoor en luitenant-generaal. De algemeen bevelhebber, commandant van de Rijkswacht genoemd, en de inspecteur-generaal van de Rijkswacht, droegen doorgaans de graad van luitenant-generaal.

Hemdepauletten

Hemd schouderstukken

Hoofddeksels

Deze kepie werd gedragen van 1969 tot 2001.

Scheepje Hoger officier herkenbaar door de brede rode bies rondom het scheepje. werd gedragen tot 2001.

Uniform

Dit uniform zoek ik nog voor mijn verzameling uit te breiden. van 1969 tot 2001.