Onderluitenant

Lagere officieren

 

Na het succesvol afsluiten van de opleiding aan de koninklijke militaire school en rijkswachtschool werd de kandidaat onderluitenant, met terugwerkende kracht tot zijn aanstelling, benoemd tot onderluitenant.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie met de letter "B" op de corcade dateert van de periode van koning Boudewijn. De kepie  werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad onderluitenant.

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van onderluitenant tot de graad van kapitein-commandant. Het verschil met deze ceremonie helm en de helm van adjudant zijn de gekruiste sabels op de zilveren stormband bij de rang van officier.

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van onderluitenant tot de graad van Luitenant-generaal. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Uniformen

Deze Battle dress van onderluitenant werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van onderluitenant werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze wintermantel van onderluitenant werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)