Brigadier

Rang tijdens opleiding

 

De brigadier kon na een jaar wachtmeester worden na het slagen van de opleiding.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van Brigadier. 

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze Baret werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van Brigadier. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Uniformen

Deze Battle dress van brigadier werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van Brigadier werd gedragen van 1951 tot 1969. 

Deze wintermantel van Brigadier werd gedragen van 1951 tot 1969.