Hoofddeksels

Baret

Deze baret werd gedragen door  motard bij de gemeente politie of door de mobiele eenheden.

Helmen handhaving openbare orde

Deze helm werd gebruikt door de politie van Antwerpen tijdens de periode van 1958 tot 1962. Dit type helm was het eerste type dat gedragen werd tijdens opdrachten voor handhaving van de openbare orde.

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een agent, agent-brigadier of agent-hoofdbrigadier.

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een inspecteur, eerstaanwezend inspecteur, hoofdinspecteur of hoofdinspecteur eerste klas. de graad werd gemarkeerd door de dunne groene band rondom de helm.

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een adjunct - commissarris. de graad werd gemarkeerd door de dunne rode band rondom de helm.

( Dit item word gezocht voor de collectie  uit te  breiden.)

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een adjunct - commissaris inspecteur en adjunct-commissaris hoofdinspecteur. de graad werd gemarkeerd door de dunne gele band rondom de helm.

( Dit item word gezocht voor de collectie  uit te  breiden.)

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een commissaris. de graad werd gemarkeerd door de dunne blauwe band rondom de helm.

Deze helm werd gebruikt door de gemeente politie tijdens de periode van 1962 tot 1993 voor handhaving van de  openbare orde. Deze helm werd gedragen door een hoofdcommissaris. de graad werd gemarkeerd door de brede blauwe band rondom de helm.

Dit type helm voor handhaving van de openbare orde is in dienst genomen in 1993 en doet vandaag nog steeds dienst voor de handhaving van de openbare orde onder het nieuwe logo van de geïntegreerde politie.

Dit type helm voor handhaving van de openbare orde is in dienst genomen in 1993 en doet vandaag nog steeds dienst voor de handhaving van de openbare orde onder het nieuwe logo van de geïntegreerde politie.Hier ziet u een andere versie van de helm, de blauwe driehoek kan wijzen op een pelotonscommandant, maar dit verschilt van stad of gemeente.

Motohelmen

Deze motohelm werd gedragen van 1990 tot 1996.

Deze motohelm werd gedragen van 1996 tot 2002. daar na werden ze vervangen in de meeste politiezones door de oranje BMW motorhelmen.

Petten

Pet gemeente politie Antwerpen.

Pet gemeente politie