Luitenant - Generaal

Opperofficieren

 

De verdere bevorderingen gebeurden door de minister, nadat er een aantal plaatsen voor de hogere graad ter beschikking kwamen en bij middel van beoordelingen en keuze. De opperofficieren: generaal majoor en luitenant-generaal. De algemeen bevelhebber, commandant van de Rijkswacht genoemd, en de inspecteur-generaal van de Rijkswacht, droegen doorgaans de graad van luitenant-generaal.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie met de letter "B" op de corcade dateert van de periode van koning Boudewijn. De kepie  werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van luitenant-generaal. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van onderluitenant tot de graad van Luitenant-generaal. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Uniformen

Deze Battle dress van luitenant-generaal werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van luitenant-generaal werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze wintermantel van luitenant-generaal werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)