Wachtmeester

Onderofficieren

 

Dit was de basisrang voor het operationele personeel terwijl "rijkswachter en brigadier" rangen waren die enkel in de Koninklijke Rijkswachtschool werden gehanteerd. Na 12 jaar succesvolle dienst volgde de aanstelling tot "eerste wachtmeester

Hoofddeksels

Deze pontus kepie werd gedragen vanaf 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze ceremonie helm werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze Baret werd gedragen van 1951 tot 1969 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van adjudant-chef. 

Uniformen

Deze Battle dress van wachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze vareuse demi saxe van wachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969. ( word nog toegevoegd)

Deze wintermantel van wachtmeester werd gedragen van 1951 tot 1969.