Milicien

 

Het uniform van de Milicien is afgeleid van het Belgische Luchtmacht uniform. Deze graad bestond van 1986 tot 1992. Tijdens deze periode mochten jongemannen hun legerdienst bij de Rijkswacht vervullen, na zes maanden werd de Milicien bevorderd tot Korporaal.

Vlaamse Miliciens hadden op hun schouders de schoudertitels met "Rijkswacht"

Waalse Miliciens hadden Franstalige "Gendarmerie" schoudertitels.

De Miliciens in het Brusselse hadden de twee talen op hun schouders.

 

kraagspiegel / schoudertitel "uniformvest"

Kraagspiegels

Schoudertitels Frans ("Gendarmerie")  en Nederlands ("Rijkswacht")

Kepie

Deze kepie van milicien werd gedragen van 1986 tot 1992.

Uniform

Miliciens in Vlaanderen hadden op de linker en rechter schouder, de schoudertitel met rijkswacht staan. 

Miliciens in het Brusselse droegen op hun uniform de schoudertitels met rijkswacht en gendarmerie.