Wachtmeester

Onderofficieren

 

Dit was de basisrang voor het operationele personeel terwijl "rijkswachter en brigadier" rangen waren die enkel in de Koninklijke Rijkswachtschool werden gehanteerd. Na 12 jaar succesvolle dienst volgde de aanstelling tot "eerste wachtmeester"

Hoofddeksels

Deze pontus kepie werd gedragen vanaf 1934 tot 1951 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze Adrian helm werd gedragen van 1934 tot 1951 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van adjudant-chef. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Dit scheepje (Bonnet) werd gedragen vanaf 1934 tot 1951 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Uniformen

Deze vareuse col saxe van wachtmeester werd gedragen van 1934 tot 1951.

Deze wintermantel van wachtmeester werd gedragen van 1934 tot 1951.