Eerste Opperwachtmeester

Keuronderofficieren

 

Men kon er ook voor kiezen om keuronderofficier te worden. Dit kon na een opleiding van drie jaar of na een aantal jaren ervaring via sociale promotie. De basisgraad was opperwachtmeester. Opperwachtmeesters konden bijvoorbeeld een team of sectie leiden binnen zo'n kleine of middel grote brigade. De keuronderofficieren waren officier van gerechtelijke politie en hadden dus een grotere gerechtelijke bevoegdheid dan de agenten van gerechtelijke politie.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie werd gedragen vanaf 1934 tot 1951 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester.

Deze Adrian helm werd gedragen van 1934 tot 1951 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van adjudant-chef. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Dit scheepje (Bonnet) werd gedragen vanaf 1934 tot 1951 vanaf de graad van wachtmeester tot de graad van eerste opperwachtmeester. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Uniformen

Deze vareuse col saxe van eerste opperwachtmeester werd gedragen van 1934 tot 1951. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze wintermantel van eerste opperwachtmeester werd gedragen van 1934 tot 1951. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)