Adjudant

Hoofdonderofficieren

 

Om te kunnen promoveren moesten er cursussen gevolgd worden en examens afgelegd worden en werd men adjudant, Ze konden bijvoorbeeld de leiding hebben van een kleine of middelgrote brigade en een team of sectie leiden binnen zo'n brigade. hoofdonderofficieren waren officier van gerechtelijke politie en hadden dus een grotere gerechtelijke bevoegdheid dan de agenten van gerechtelijke politie.

Hoofddeksels

Deze pontus kepie met het kenteken " III " op de corcade dateert van de periode van koning Leopold III . De kepie  werd gedragen vanaf 1934 tot 1951 vanaf de graad van adjudant tot de graad van adjudant-chef.

( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Deze Adrian helm werd gedragen van 1934 tot 1951 vanaf de graad van rijkswachter tot de graad van adjudant-chef. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.) 

Uniformen

Deze vareuse col saxe van adjudant werd gedragen van 1934 tot 1951. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)

Deze vareuse col saxe van adjudant werd gedragen van 1934 tot 1951. ( word gezocht voor de collectie uit te breiden.)